Miniature Painting Site

Master of Imagination Competition

W listopadzie 2010 roku mieliśmy okazję zorganizować konkurs malarski w ramach konwentu Falkon w Lublinie. Była to dla nas sytuacja dosyć niezwykła ponieważ nie mieliśmy jeszcze doświadczenia w organizacji takiej imprezy, poza tym na przygotowanie wszystkiego mieliśmy zaledwie trzy tygodnie. Mimo to przyjęliśmy wyzwanie i w ten sposób zapoczątkowany został konkurs Master of Imagination. Pierwsza edycja nie była tak dopracowana jak byśmy sobie tego życzyli, głównie ze względu na niezwykle krótki czas jaki mieliśmy na organizację i różne sytuacje, które nie były od nas uzależnione. Mimo to pojawiły się osoby, które przywiozły ze sobą swoje dzieła i tym sposobem sędziowie, czyli nasza dwójka oraz Eliasz Gola, a także osoby odwiedzające konkurs mogły obejrzeć 33 zgłoszone prace. Nie była to zbyt wielka liczba jednak ponieważ konkurs ogłoszony był niemal w ostatnim momencie, gdy czasu na malowanie było bardzo mało, byliśmy zadowoleni z takiego wyniku. Wtedy też uznaliśmy, że jak najbardziej istnieje sens organizowania konkursu i już zaczęliśmy plany odnośnie drugiej edycji.

In November 2010 we had the opportunity to organize a painting competition at Falkon Convention in Lublin, Poland. It was a fairly unusual situation to us because we have never had any experience in such events before, and on top of that we have had only 3 weeks to prepare everything. Nonetheless we accepted the challenge and so The Master of Imagination was born. The first edition wasn’t as perfect as we would have hoped, mainly due to the extremely short time we had for the organization but also situations which didnt entirely depend on us. Nevertheless, there were some people who brought their works and so the judges that is Eliasz Gola and us as well as the visitors could watch 33 submitted pieces. It wasn’t great number, however, because the contest has been announced almost at the last moment, which left the contestants with a very little time to prepare miniatures, we were pleased with this result. It was then that we have arrived at a conclusion that there is a sense in organizing such competition and we have already begun plans for the second eddition.

W tym roku (2011) przyszło nam organizować cały blok gier bitewnych na Falkonie. Ponieważ bitewniaki na konwentach miłośników fantastyki w Polsce zazwyczaj traktowane są po macoszemu postanowiliśmy to nieco zmienić. W ten sposób powstał pomysł Mad Days – imprezy odbywającej się w ramach Falkonu ale posiadającej swój własny program i w pełni poświęconej hobby jakim jest wargaming i figurki.

W ramach trwających cztery dni (od 10 do 13 listopada) Mad Days odbyły się liczne turnieje i pokazy gier bitewnych, konkursy, warsztaty modelarskie i malarskie prowadzone przez wspaniałych polskich malarzy (Jarek “Camelson” Drabek, Adam “Loler” Hałon, Sławek “Sławol” Borysowski, Michał “Raptaparat” Mikłowski), konkurs Speed Paintingu oraz warsztaty rzeźbienia prowadzone przez Piotra Pirianowicza, rzeźbiarza tworzącego modele do gry Umbra Turris. Staraliśmy się by podczas imprezy było jak najwięcej atrakcji, a jedną z nich był właśnie konkurs Master of Imagination 2011.

This year (2011) we had to organize an entire block of Falkon wargames. Seeing as how neglected wargames by the fantasy conventions in Poland can be, we have decided to change it. That’s how we came up with the idea of Mad Days- a separate event within Falkon, with it’s own programme fully dedicated to what wargaming hobby and  miniatures are.

As part of four days event (from 10 to 13 November, 2011), Mad Days held numerous tournaments and demonstrations of wargames, contests, modeling and painting workshops led by the great Polish painters (Jarek “Camelson” Drabek, Adam “Loler” Hałon, Slawek “Sławol” Borysowski, Michael “Raptaparat ” Mikłowski), Speed Painting competition and sculpting workshop led by Peter Pirianowicz- sculptor, models creator for Umbra Turris game. We tried to provide you with many attractions such as Master of Imagination 2011 contest.

W tym roku konkurs był ogłoszony i planowany znacznie wcześniej co znalazło pozytywne odbicie zarówno w gablotach, oświetleniu czy nagrodach (lista sponsorów była długa, można znaleźć ją na stronie Mad Days) jak i, co najważniejsze, w ilości i poziomie zgłoszonych prac. Kolejną innowacją, którą postanowiliśmy wprowadzić była nowa kategoria, a mianowicie “Rzeźba”, co do której mieliśmy pewne obawy ale ostatecznie jesteśmy z niej bardzo zadowoleni.

Sam konkurs był nie tylko okazją do współzawodnictwa czy nacieszenia oczu widokiem wspaniale pomalowanych modeli ale również, a dla wielu przede wszystkim, okazją do spotkania i rozmowy z osobami podzielającymi wspólną pasję, wymiany doświadczeń, wspólnego malowania w przeznaczonej na to sali oraz uczestnictwa w wymienionych wyżej warsztatach.

This year the competition was announced and planned well in advance which had a positive reflection on the showcases, lighting as well as the awards (the list of sponsors was long, you can find it on Mad Days website) and most importantly- the number and quality of entries. Another innovation that we decided to introduce was ‘Sculpture’- a new category, subjecting our concerns at first but which eventually we were very pleased with .
The event itself was not only an opportunity to compete and feed our senses with a view of beautifully painted miniatures, but also for many it was a great chance to meet and talk with people who share a common passion, to exchange the experiences, paint together and participate in workshops.

W sumie mieliśmy 55 zgłoszeń w pięciu kategoriach (model pojedynczy fantasy, model pojedynczy s-f, duży model, oddział/diorama oraz rzeźba) co pokazuje pewien progres w odniesieniu do roku poprzedniego i sprawia, że MoI stał się jednym z ważniejszych konkursów w naszym kraju. Zdjęcia wszystkich prac, zarówno zgłoszonych jak i tych, które dostały się na podium, możecie zobaczyć na stronie Master of Imagination. Natomiast na stronie Mad Days możecie znaleźć również zdjęcia z całości imprezy.

Zgłoszone prace, przyjemna atmosfera i dobre opinie o konkursie sprawiają, że mamy pewność co do organizacji kolejnych jego edycji. Już teraz planujemy Master of Imagination 2012, którego termin prawdopodobnie ulegnie zmianie na czerwiec. Mamy nadzieję, że przyciągnie on jeszcze większą liczbę malarzy, rzeźbiarzy i miłośników figurek, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Z naszej strony, jako organizatorzy, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierały nas przy organizacji Master of Imagination oraz Mad Days oraz tym, którzy przybyli do Lublina by spędzić te dni razem z nami.

In total we had 55 entries in five categories (single fantasy model, single s-f model, large model, unit/diorama and sculpture) which shows some progress in relation to the previous year and makes the Master of Imagination one of the most important competitions in our country. You can find pictures of all the entries on the Master of Imagination website, meanwhile you can also check some photos from the whole event on Mad Days website.
All the entries, great atmosphere and some good reviews we have received, make us sure that we’ll continue with our work.Right now we are planning ‘Master of Imagination 2012’ which will be held most likely in June. We hope it will attract even greater number of painters, sculptors and miniatures enthusiasts from Poland as well as from other countries. As organizers, we would like to thank everyone who supported us in organizing the Master of Imagination and the Mad Days and those who came to Lublin to spend those days with us.

Zwycięzcy Master of Imagination 2011 – Master of Imagination 2011 winning entries

Prace zgłoszone na Master of Imagination 2011 – Master of Imagination 2011 entries

Strona Mad Days – Mad Days website

Advertisements

One response

  1. Pingback: Few words about Master of Imagination competiton « White Tree Miniatures

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s